Betingelser & vilkår

 
Tilpassing

Disse kjøpsvilkår er tilpasselig i de tilfeller der norsk eller annen tilpasset lov ikke foreskriver vilkår som er i konflikt med de samme. For firmaer gjelder kjøpsloven. Kjøpsloven er dispositiv hvilket betyr at firmaer kan avtale annet enn hva loven foreskriver.
 
Garanti

Samtlige varer i vårt sortiment omfattes av minst ett (1) års fabriks-/leverandørgaranti om ingenting annet oppgis. Kjøperen har aldri større rett mot Hoppeeksperten enn hva Hoppeeksperten har mot respektive produsent. Garantien er gyldig i Norge.
Les mer om våre garantier
 
Reklamasjon

For forbrukere, må reklamasjonen gjøres innenfor rimelig tid etter at feilen ble oppdaget. Kunden får dekket eventuelle fraktkostnader ved reklamasjoner, feil och mangler.

Det er ved reklamasjon etter garantitidens utgang at kjøperen skal påvise at feil man klager på fanns allerede ved levering. Forbrukerkjøpsloven og andre tilpassede lover gir deg som kunde visse rettigheter, normalt 2 år. Mer informasjon om denne loven kan du finne på Forbrukerrådets hjemmeside: http://www.forbrukerradet.no/
 
Firmaer må også gjøre reklamasjonen innen rimelig tid etter at feilen er oppdaget. Det er ved reklamasjon etter garantitidens utgang at kjøperen skal påvise at feil man klager på fantes allerede ved levering. Som firma er din rett til reklamasjon bare gyldig for produkter som er beregnet for kommersiell bruk.
 
I tilfelle av en eventuell tvist følger Hoppeeksperten forbrukertvistutvalgets beslutninger.

Våre lagershoper i Oslo og Stavanger kan dessverre ikke behandle noen reklamasjoner på plass.
 
I tilfelle av Reklamasjon, vennligst kontakt oss på noen av følgende måter:
 
Tlf: 85 22 63 90
E-post: info@hoppeeksperten.no 
 
Adresse:
Hoppeeksperten
c/o NTEX
Kveldroveien 3 
1407 Vinterbro

 
Angrerett / Returer
Hoppeeksperten følger Distanskjøploven (Konsumentkjøpsloven for handel via internet) noe som tilsier 14 dagers angrerett etter at du har mottatt varen. Ved bruk av angreretten skal varen returneres i orginal forpakning. Kunden har rett til å undersøke og teste produktene innen den sendes tilbake. Om produktene anvendes på en uansvarlig måte i forhold til det som er nødvendig for å fastslå produktenes funksjon eller egenskaper, så skal kunden selv stå for kostnadene av den eventuelle nedsatte verdien påført under deres varetekt. Du kan også levere produktet selv direkte til vårt lager i Oslo eller i Stavanger, eller sende den til oss med et eget transportbyrå. Du må selv betale frakten ved retur. Hoppeeksperten hjelper deg gjerne å arrangere frakten ved retur.

Her finner du vårt returskjema >>>

Dette gjør du for å returnere din vare eller angre ditt kjøp:

1. Fyll ut returskjemaet som er i linken ovenfor. Der beskrives den informasjonen som vi behøver, samt hvordan du eventuelt får din nye vare, eller alternativt hvordan du får pengene tilbake. Kontakt kundeservice ved eventuelle spørsmål.
2. Pakk ned produktene du vil returnere i orginal forpakning og lever den til vårt lager i Oslo eller i Stavanger, eller send dem til:

Hoppeeksperten
c/o NTEX
Kveldroveien 3
1407 Vinterbro

3. Ved retur av større produkter som ikke kan sendes per post og som krever frakt ved hjelp av transportbyråer, hjelper vi deg gjerne med å arrangere frakt av retur.
4. Når vi har mottatt din tilbakesending betaler vi deg tilbake for produktet/produktene du har returnert.

Ved eventuelle tilfeller der noe savnes i leveransen eller at noe skulle være defekt ved levering, så skal Hoppeeskperten komplementere eller erstatte kunden så fort vi har reservedelen tilgjengelig på lageret.
Angreretten gjelder ikke for bedrifter.

Kunden er selv ansvarlig for retur frakt. Dersom varene er for store til å sendes via post, kan Hoppeeksperten hjelpe dere å ordne returen. Frakten avhenger av hvor i landet varen skal sendes. Kontakt oss på telefon for å avtale retur frakt. Prisene inkluderer mva:
 

Post nr  Fraktkostnad
0000 – 2299 = 600,-
2299 – 3999 = 800,-
4000 – 7499 = 1200,-

7500 – 7999 = 1400,-
8000 – 9999 = 1800,-

 
Etterbetaling
Du som kunde har rett til å få pengene tilbake, om du hever kjøpet, i løpet av 14 dager fra den dag Hoppeeksperten har mottatt dine produkter.

Transportskader
Kontroller eventuelle transportskader når du mottar sendingen. Oppdager du skader, skal dette meldes direkte til transportøren og angis på fraktseddelen.
 
Personalia

Hoppeeksperten behandler alle personopplysninger konfidensielt. De brukes bare i vår kontakt med kundene og for å kunne fullføre våre oppgaver mot disse. Din adresse kommer ikke til å selges, byttes eller deles med andre firmaer, organisasjoner eller privatpersoner.
 
Bestilling

Bestillinger skjer via hjemmesiden, mail eller telefon om ikke annet avtales. Bestilling som gjøres i annen persons navn uten dennes tilatelse, eller på annen måte som medfører at Hoppeeksperten lider økonomisk eller annen skade, politianmeldes.
 
Priser

Alle produktpriser er angitt i norske kroner inklusive moms.
Ved fakturabetaling er kredittiden 14 dager.
Ved betalingsutsettelse tilkommer årlig rente på utestående beløp med femten (15) % pluss gjeldende diskonto fra forfallsdagen. Prisen som gjelder ved bestillingstidspunktet gjelder også ved leveringstidspunktet, uansett om prisene etter at ordren ble lagt inn går enten opp eller ned. Vi reserverer oss mot eventuelle feil. Ved kjøp av produkter som er midlertidlig utsolgt og som forventes inn på lager igjen etter en viss periode faktureres beløpet direkte ved kjøp.
 
Salg till mindreårige

Hoppeeksperten kan ikke inngå avtaler med mindreårige uten foresattes godkjenning. Bindende kjøpsavtale kan kun inngås med personer over 15 år, kredittkjøp kan kun gjennomføres med personer over 18 år.
 
Leveringstid
Leveringstid er vanligvis 2-6 virkedager for lagerførte varer. Leveringstid bekreftes av oss ved bestilling. Hoppeeksperten reserverer seg mot eventuelle feilaktige opplysninger som ligger til grunn for dette estimatet, hvilket kan få til følge at leveransen kan komme tidligere eller senere enn beregnet. Fraktselskapet tar kontakt og bekrefter leveringen. Hvis Hoppeeksperten oppdager grunner som fører til forsinket levering blir kunden informert om årsaken til forsinkelsen og ny leveringstid. Kjøper har da, hvis den ønsker, rett til å heve kjøpet uten kostnad.

 
Support og tilgjengelighet

Hoppeeksperten prøver å besvare spørsmål fra kunder om kjøp og bestillinger på e-post innen 48 timer på hverdager fra henvendelsen er mottatt, men vanligvis går det mye raskere enn det.
 
Levering

Levering skjer på avtalt sted med en av Hoppeekspertens valgte fraktselskap og debiteres i henhold til gjeldende prisliste. Det er kjøperens ansvar å se til at den adressen som oppgis til Hoppeeksperten ved bestilling er korrekt, og at kjøperen, etter at Hoppeeksperten har effektuert ordren, følger opp leveransen hos fraktselskapet, samt ser til at leveringen avhentes/mottas på avtalt sted innen rimelig tid fra avsending, vanligvis ni (9) dager fra avsending. For levereing til Svalbard vennligst ta kontakt med kundeservice, da pris må avtales før ordren kan effektueres
 
Kontroll av varen ved mottak/transportskader

Risikoen for varen overføres til kunden etter mottakelse. Undersøk alltid sammen med transportøren om emballasjen har synlige skader, transporten skal evt. notere dette på fraktseddelen.
 
Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøperen når varen er overtatt av kjøperen i henhold til avtalen. Hvis leveringstiden er kommet og kjøperen unnlater å overta en vare som er stillt til hans eller hennes rådighet i avtalen, har kjøperen likevel risikoen for tap eller skade som skyldes egenskaper ved varen selv.
 
Endring av ordre

Kunden har selvfølgelig fram til det punktet ordren effektueres retten til å, uten kostnad for denne annet enn prisforskjell på varen, endre sin ordre. Unntaket er varer du har bestilt som ikke lagerføres, men må spesialbestilles. Ved endring av vare på ordre gjelder den prisen som er aktuell ved tillfellet for forandringen. Merk at ordre som er bestilt hos produsenten og er i produksjon ikke kan forandres.
 
Avbestilling

Avbestilling av ordre er mulig uten kostnad for kunden fram til det tidspunktet ordren effektueres. Effektuering skjer når kunden har lagt inn forskuddsbetaling og/eller når ordren er sendt ut fra vårt lager. Avbestilling etter effektuering av ordre, er ikke mulig. Om vi har effektuert din ordre, er du som kunde i samtlige tillfeller forpliktet til å motta forsendelsen. Avbestilling av ikke-lagervare som produseres spesielt for kunde, er ikke mulig etter at vi har bestilt varen fra fabrikken og den er satt i produksjon.
 
Informasjon

Vi tar forbehold om trykkfeil, feil i informasjon, samt feil i spesifikasjon, på samtlige produkter og tjenester i vårt sortiment. All bildeinformasjon på våre sider skal sees på som illustrasjoner, og Hoppeeksperten kan ikke heller garantere at bilder viser varens eksakte utseende.
 
Firmaet
Hoppeksperten / Avero AS
C/O NTEX
Postboks 43
1429 Vinterbro

Tlf: 85 22 63 90
Email: info@hoppeeksperten.no

Organisasjonsnr: 997 610 903 MVA

(Tidligere: Avero NUF. Organisasjonsnr: 990 993 483)
 

Firmaet er registrert i Brønnøysundregisteret. Vi er momspliktige.

 
Copyright

Innholdet på www.Hoppeksperten.no er beskyttet av loven om opphavsrett (§ 49 URL). Denne paragraf innebærer kortfattet et forbud mot å kopiere hele eller deler av vår webside og gjøre dette tilgjengelig for allmennheten. Bevisst eller grov uaktsomhet mot disse rettigheter kan medføre bøter eller fengsel på inntil to år.
 
Copyright 2004-2016, Avero - All rights reserved.
 
Tvist

Tvist mellom to eller flere firmaer avgjøres som regel i domstol.
 
Force Majeure

I tilfelle krig, naturkatastrofer, stridigheter på arbeidsmarkedet, myndighetsbestemmelser, uteblitte leveringer fra underleverandører, fordyrende omstendigheter, samt liknende hendelser utenfor vår kontroll som ikke normalt kunne forutses og påvirker inngåtte avtaler samt lovnader fra Hoppeekspertens side som gjør at Hoppeeksperten ikke kan holde nevnte avtale/lovnad, skal ligge til grunn for at Hoppeeksperten fritas fra sine forpliktelser til å fullføre nevnte avtale.