Kundeservice   Garanti

Garantier

Samtlige varer i vårt sortiment omfattes av minst 1 års garanti (foruten forbruksvarer) mot feil i henhold til produksjon og utvikling fra fabrikk/produsent/leverandør, om ingenting annet opplyses i forbindelse med kjøpet. Kjøperen har aldri større rettigheter i forhold til Hoppeeksperten enn hva Hoppeeksperten selv har mot respektive produsenter. Garantiene våre er kun gyldige i Norge.

Garantitider Trampoliner

Modell Bruk Ramme Fjærer Kantbeskyttelse Hoppeduk
Berg Toys          
Favorit Privat 5 år 2 år 2 år 2 år
Champion Privat 10 år 5 år 2 år 2 år
Elite Privat 10 år 5 år 5 år 5 år
           
North Trampoline          
Adventurer Privat 7 år 5 år 2 år 5 år
Pioneer Privat 7 år 5 år 2 år 5 år
Explorer Privat 10 år 5 år 2 år 5 år
Challenger Privat 10 år 5 år 2 år 5 år
Performer Privat 10 år 5 år 2 år 5 år
Athlete Privat 10 år 5 år 2 år 5 år

Garantitider Sikkerhetsnett

Modell Bruk Stolper Nett
BergToys      
Comfort, Extra, Deluxe Privat 2 år 2 år
Elite+ Privat 2 år 2 år
North      
Adventurer, Pioneer, Explorer, Challenger, Performer Privat 2 år 2 år

Garantitider Tilbehør (trampoliner)

Modell Privat bruk Kommersiell bruk
Berg Toys    
Beskyttelsetrekk Extra 1 år 1 år
Beskyttelsetrekk Basic 1 år 0 år
Nedre Beskyttelsesnett 1 år 0 år
     
North    
Stige 1 år 0 år
Beskyttelsetrekk 1 år 0 år
Nedre Beskyttelsesnett 1 år 0 år
Forankringssett 1 år 0 år

Generelle garantivilkår 

Garantien gjelder kun for material- eller konstruksjonfeil på varen og dens deler. Deler som omfattes av normal slitasje (f.eks gummistropper, stolpebeskyttelse og fjærer) dekkes ikke av garantien. 

Garantien opphører å gjelde i følgende situasjoner: 

 • ved feilaktig og/eller skjødesløs bruk av produktet
 • hvis produktet ikke er montert eller vedlikeholdt ifølge bruksanvisningen
 • hvis reperasjoner av produktet ikke er fagmessig utført
 • hvis deler som er montert i ettertid ikke oppfyller de tekniske spesifikasjoner eller ikke har blitt montert korrekt
 • hvis produkt beregnet for privat bruk har vært brukt til kommersielle formål og/eller i offentlige miljøer

Vurdering av garantitilfeller ut ifra disse garantivilkårene gjøres av Hoppeeksperten.

 • for å kunne påberope seg garantien skal forbrukeren kunne vise til at produktet et kjøpt hos Hoppeeksperten. Forbrukeren anbefales derfor alltid å ta vare på sitt kjøpsbevis. 
 • forbrukeren skal kunne fremvise påståtte defekter eller skader slik at forhandleren skal kunne gjøre en vurdering av om det dreier seg om et garantitilfelle eller ikke. 
 • garantien gjelder kun for den opprinnelige kjøperen, og garantien slutter å gjelde hvis varen selges videre.

Unntak for garantien

 • overflaterust
 • materielle skader som skyldes slitasje eller annen ytre påvirkning
 • mugg eller flekker som er forårsaket av fuktighet eller løv og lignenede som råtner
 • solblekede deler

 

 

 

X

Innstillinger for informasjonskapsler