Kundeservice   Garanti

Garantier

Alle våre produkter har minst 1 års garanti, men i mange tilfeller er garantien betydelig lenger enn dette. For våre bedriftskunder gjelder garantien kun på de produkter som er beregnet for kommersiell bruk.

Nedenfor finner du en oversikt over våre produkter og hvilke garantier som gjelder. Nederst på siden finner du også våre garantivilkår.

 

Garantitider Trampoliner

Modell Bruk Ramme Fjærer Kantbeskyttelse Hoppeduk
Berg Toys          
Favorit Privat 5 år 2 år 2 år 2 år
Champion Privat 10 år 5 år 2 år 2 år
Elite Privat 10 år 5 år 5 år 5 år
           
North Trampoline          
Adventurer Privat 7 år 5 år 2 år 5 år
Pioneer Privat 7 år 5 år 2 år 5 år
Explorer Privat 10 år 5 år 2 år 5 år
Challenger Privat 10 år 5 år 2 år 5 år
Performer Revolution Privat 10 år 5 år 2 år 5 år
Athlete Privat 10 år 5 år 2 år 5 år

 

Garantitider Sikkerhetsnett

 

Modell Bruk Stolper Nett
BergToys      
Comfort, Extra, Deluxe Privat 2 år 2 år
Elite+ Privat 2 år 2 år
North      
Adventurer, Pioneer, Explorer, Challenger, Performer Revolution Privat 2 år 2 år

 

Garantitider Tilbehør (trampoliner)

 

Modell Privat bruk Kommersiell bruk
Berg Toys    
Beskyttelsetrekk Extra 1 år 1 år
Beskyttelsetrekk Basic 1 år 0 år
Nedre Beskyttelsesnett 1 år 0 år
     
North    
Stige 1 år 0 år
Beskyttelsetrekk 1 år 0 år
Nedre Beskyttelsesnett 1 år 0 år
Forankringssett 1 år 0 år


 
 

Generelle garantivilkår

 

1. Hoppeekspertens allmenne garanti-villkår finner du nedenfor. Utover disse villkårene har forbrukeren lovgivende rettigheter i henhold til forbrukerkjøpsloven.

2. Garantien gjelder kun for material- eller konstruksjonsfeil på varen og dens deler. Deler som omfattes av normal slitasje (f.eks. gummistropper, stolpebeskyttelse og fjærer) dekkes ikke av garantien.
 

3. Garantien opphører å gjelde i følgende situasjoner:

• ved feilaktig og/eller skjødesløs bruk av produktet

• hvis produktet ikke er montert og vedlikeholdt ifølge bruksanvisningen.

• hvis reparasjoner av produktet ikke er fagmessig utført.

• hvis deler som er montert i ettertid ikke oppfyller de tekniske spesifikasjonene eller ikke har blitt montert korrekt.

• hvis produkt beregnet for privat bruk har vær brukt til kommersielle formål og/eller i offentlige miljøer.

4. For trampoliner som har stått montert nær kysten (nærmere enn 1,6 km fra kysten), så reduseres garanti-tiden med 25%.

5. Ved ekstreme værforhold og kraftig vindstyrke, forventes det at trampolinen demonteres og oppbevares trygt. Er ikke dette gjort så gjelder ikke garantien. 

6. Vurdering av garanti-tilfeller utifra disse garantivilkårene gjøres av Hoppeeksperten.
 

7. For å kunne påberope seg garantien skal forbrukeren kunne vise at produktet er kjøpt hos Hoppeeksperten. Forbrukeren anbefales derfor å ta vare på sitt kjøpsbevis. Forbrukeren skal kunne vise påståtte defekter eller skader for at forhandleren skal kunne gjøre en vurdering av om det dreier seg om et garanti-tilfelle eller ikke.

8. Garantien gjelder kun for den opprinnelige kjøperen, og garantien slutter å gjelde hvis varen selges videre. 

 

* En forbruker er en fysisk person som handler hovedsakelig for bruksområder som faller utenfor næringsvirksomheter. Forbrukerkjøpsloven gjelder kun ved salg til konsument. 

 

 

Unntak for garantien:

· Overflaterust

· Materielle skader som skyldes slitasje eller annen ytre påvirkning.

· Mugg eller flekker som er forårsaket av fuktighet eller løv som råtner og lignende.

· Solblekede deler

· Slitasjedeler som f.eks. gummistropper og foam.