Garantier

Alle våre produkter har minst 1 års garanti, men i mange tilfeller er garantien betydelig lenger enn dette. For våre bedriftskunder gjelder garantien dog kun på de produkter som er beregnet for kommersiell bruk.

Nedenfor følger en liste over våre produkter og hvilke garantier som gjelder, og nederst på siden finner du også våre garantivilkår.

 

Garantitider Trampoliner 2017

 

Modell Bruk Ramme Fjærer Kantbeskyttelse Hoppeduk
BergToys          
Favorit 330, 380, 430, Tattoo Privat 5 år 2 år 2 år 2 år 
Champion, 330, 380, 430, Tattoo Privat 10 år 5 år 2 år  2 år
Jumping Style Privat 10 år 5 år 2 år 2 år
InGround 330, 380, 430 Privat 10 år 5 år 2 år 2 år
Elite+ / Elite+ InGround Privat 10 år 5 år 5 år 5 år
  Kommersiell  1 år 1 år 1 år 1 år
North          
Explorer, 350, 360, 420, 460, 500, 510 Privat 10 år 5 år 2 år 2 år
Challenger 300, 360, 430 Privat 10 år 5 år 2 år 2 år

 
 
 

Garantitider Beskyttelsesnett 2017

 

Modell Bruk Stolper Nett Annet
BergToys        
Extra, DeLuxe, Jumpingstyles Privat 2 år 2 år 0 år
Elite+ Privat 2 år 2 år 0 år
  Kommersiell 1 år 1 år 0 år
North        
Explorer / Challenger Privat 1 år 1 år 0 år

 
 
 

Garantitider Tilbehør (trampoliner) 2017

 

Modell Privat bruk Kommersiell bruk
Berg Toys    
Stige 1 år 1 år
Beskyttelsetrekk Basic 1 år 0 år
Beskyttelsetrekk Extra 1 år 1 år
Nedre Beskyttelsesnett 1 år 1 år
Foranktringssett 1 år 1 år
North    
Stige 1 år 0 år
Beskyttelsetrekk Oval 1 år 0 år
Nedre Beskyttelsesnett Oval 1 år 0 år
Forankringssett 1 år 0 år


 
 

Generelle garantivilkår

 

1. Garantien gjelder kun for material- eller konstruksjonsfeil på varen og dens deler.
Deler som omfattes av normal slitasje (f.eks. gummistropper og stolpebeskyttelse) dekkes ikke av garantien.

 

2. Garantien opphører å gjelde i følgende situasjoner:

• ved feilaktig og/eller skjødesløs bruk av produktet

hvis produktet ikke er montert og vedlikeholdt ifølge bruksanvisningen.

hvis reparasjoner av produktet ikke er fagmessig utført.

hvis deler som er montert i ettertid ikke oppfyller de tekniske spesifikasjonene eller ikke har blitt montert korrekt.

hvis produkt beregnet for privat bruk har vær brukt til kommersielle formål og/eller i offentlige miljøer.
 

3. Vurdering av garantitilfeller utfra disse garantivilkårene gjøres av Hoppeeksperten.
 

4. For å kunne påberope seg garantien skal forbrukeren kunne vise at produktet er kjøpt hos Hoppeeksperten. Forbrukeren anbefales derfor å ta vare på sitt kjøpsbevis. Forbrukeren skal kunne vise påståtte defekter eller skader for at forhandleren skal kunne gjøre en vurdering av om det dreier seg om et garantitilfelle eller ikke.
 

5. Garantien gjelder kun for den opprinnelige kjøperen, og garantiene slutter med andre ord å gjelde hvis varen selges videre.
 

Unntak for garantien:

· Overflaterust

· Materialskader som skyldes slitasje eller annen ytre påvirkning.

· Mugg eller flekker som er forårsaket av fuktighet eller løv som råtner og lignende.

· Solblekede deler

· Slitasjedeler som f.eks. gummistropper og foam.