Hei! Vi leverer som normalt, men har for øyeblikket litt lengre leveringstider.

Stories   Horizon Protection System 2.0

Horizon Protection System 2.0

Komplett sikkerhetssystem for trampoliner

1. Vever sammen trampolinens sikkerhetsnett og kantbeskyttelse

På mange trampoliner finnes det en risiko for å havne under eller mellom sikkerhetsnettet og kantbeskyttelsen. I verste tilfelle kan den som hopper trille ut av nettet om det er festet for slapt rundt trampolinen. 

Med HPS veves sikkerhetsnettet og kantbeskyttelsen sammen slik at mellomrommet mellom sikkerhetsnettet og kantbeskyttelse er helt tett. 

 


2. Ingen tilgang til trampolinens fjærer

Mellom kantbeskyttelsen og hoppeduken monteres et ekstra sikkerhetsnett som stenger igjen glipen mellom disse, noe som hindrer føtter og armer fra å få tilgang til fjærene. 

3. Selvlukkende inngangsparti

Med et selvlukkende inngangsparti vil inngangen alltid holde seg stengt under hopping. Dette er viktig vedrørende sikkerheten, da man med innganger med eksempelvis glidelås lett kan glemme å stenge inngangen, noe som ikke er trygt for hopperne. 

Med North’s inngang kan du være trygg på at inngangen forblir stengt under hoppingen.  
 

HPS 2.0 finnes på følgende produkter: 

North Explorer
North Challenger
North Explorer Low
North Challenger Low