Kjøpeguide   North Safety Systems

North Safety Systems

NSS - North Safety Systems – navnet på alle våre ulike sikkerhets-løsninger.

Vi introduserer med NSS nye, innovative og pålitelige sikkerhets-løsninger på våre produkter. Målet er å eliminere alle potensielle farer man kan bli utsatt for ved å hoppe på trampoliner, slik at hopperen kan få best mulig utbytte av sin opplevelse på trampolinen.

 

NSS SPESIFIKASJONER, TRAMPOLINER 2020

 

 

NSS SPESIFIKASJONER, TRAMPOLINER 2013 - 2019

PIONEER / ADVENTURER  EXPLORER / CHALLENGER 
  • Spring Guard - fjær beskyttelse
  • Selvlukkende inngangsparti
  • Zero Gap mellom kantbeskyttelse og sikkerhetsnett
  • Fjær beskyttelse
  • Selvlukkende inngangsparti

Alle produktene tilhørende North Trampoline oppfyller alle standarder og krav satt av ”the European General Product safety directive 2001/95/EC and the Toy Safety Directive 2009/48/EC”. North Trampoline følger også lovverket vedrørende bruk av kjemiske substanser som er beskrevet i REACH No 1907/2006 samt påfølgende endringer, i EU-reglementets rammeverk for kjemikalier.

Vi bidrar til tryggere produkter / trampoliner ved å delta og utvikle nye sikkerhets-standarder i det svenske og europeiske markedet. Vår tekniske eksperter deltar i tekniske komiteer i Sverige og Europa. Vårt firma er et medlem av ”the Swedish Institute for Standards (SIS)” og  bidrar derfor til teknisk ekspertise til ”the European standardization organization, CEN (European Committee for standardization)”.s