Stories   Om spretten

Om spretten

Tykkelsen og diameter på fjæren påvirker spretten


Spretten avhenger av:

  • Formen på trampolinen
  • Fjærene
  • Hoppedukens størrelse og materiale
  • Rammen

     

Formen

Formen er den mest avgjørende faktoren og når det gjelder trampoliner er den rektangulære formen overlegen. I den rektangulære formen strekker fjærene seg ulikt og gir en dyp, kraftfull retardasjon og akselerasjon, samt produserer en mindre sidekraft inn mot midten. Dette gir optimale forhold for en kontrollert sprett. På runde trampoliner belastes fjærene mer simultant og gir en større sidekraft mot midten. Alle trampoliner som brukes i konkurranser er derfor rektangulære, da de gir en mye bedre sprett og kontroll på hoppet. På rektangulære trampoliner har det blitt registrert hopp på opptil 9 m i høyde i forhold til 2-3 m på runde modeller. De runde trampolinene produserer kraften rundt og jevnt. Derfor kan rammen konstrueres mye lettere enn på rektangulære trampoliner, der kraften fordeles veldig ujevnt og med størst kraftighet midt på langsidene.
 

Fjærer

Det er ikke bare antall og lengden på fjærene som avgjør hvilken sprett-kapasitet som tilbys. Tykkelsen og diameter påvirker i stor grad, samt stålkvaliteten for holdbarhetens skyld. En del fjærer er koniske (kjegleformet) i endene for å gi motstand når midtparten av fjæren blir utstrakt ved belastning. En fjær med mindre diameter krever større kraft for å dra ut i forhold til de med større diameter. Hva slags type av fjær som passer til hvilken trampoline må man regne seg fram til og teste grundig og forsiktig ut før bruk av trampolinen. Kraftige fjærer må passe med de andre delene, hvis ikke kan trampolinen bli ødelagt og veldig farlig for hopperene. Flere fjærer gir ikke automatisk en bedre sprett.
 
Det høres kanskje som en bra løsning, men i praksis vil det fungere meget dårlig. Om man anvender for mange fjærer kan dette medføre til at hoppeduken og sprett-kapasiteten blir steinhard og gir en utilregnelig sprett. Det er samspillet mellom antall fjærer, fjærenes lengde, diameter, tykkelse og spenning som avgjør spretten.
 

Hoppedukens størrelse og materiale.

Størrelsen
Når hoppeduken er horisontal, blir det en luftpute mellom den og bakken.

Når du lander på trampolinen og hoppeduken trykkes ned, flytter den på luften som finnes under, og trykker den ut på sidene. Det samme skjer når hoppeduken går opp til normalt høyde igjen. Det skaper et vakuum der hoppeduken var og ny luft trekkes dit. Hele trampolinen blir i prinsipp som en stor 'pumpe', hvor man pumper luft inn og ut under den.
 

 
Større trampoliner betyr større hoppeduker, dermed mer luft som må presses bort og suges tilbake i hvert hopp man tar. "Pumpe-effekten" stjeler en del av kraften fra hoppet. Derfor blir en 5 m trampoline med ca. 13 m2 ganske langsom. En trampoline med 4,3 m diameter har mer enn 30% mindre grunnflate og blir derfor mye raskere – for ikke å snakke om en trampoline med 3,6 m diameter.

 

Flettede 2-strengs nylonduker
For å løse problemet med pumpe-effekten som beskrives over, har man utviklet hoppduker som slipper igjennom nesten all luft i stedet for å trykke den ut på sidene. Luften står stille og trykkes gjennom den flettede duken. Resultatet er at man får en mye bedre sprett. Alle trampoliner som brukes til konkurranser har flettede 2-strengs nylonduker.
 
En annen fordel er at den ikke blir glatt når det regner på den, en polypeshmesduk derimot, blir såpeglatt.
Det eneste negative er at nylonduken er dyrere å produsere og ikke like behagelig mot huden hvis man faller på den. Man må dessuten male om duken hvert 3.-4. år for å beskytte nylonen. Om du har kjøpt trampoline av oss kan man sende hoppeduken inn til oss for behandling, eller så bestiller du selv en boks maling av oss og maler hoppeduken med en ruller. En polypeshmes-duk er derimot vedlikeholdsfri.

 

Rammen

For hver bevegelse rammen gjør – enten den svikter, rører seg i høyden eller sidelengs – stjeler den kraft som ellers hadde gått til hoppet ditt. Derfor skal rammen være så tung og kraftig som mulig for å få best sprett.

 
Hvordan påvirker spretten kroppen? Les "Legen har ordet".